Przestrzenią do realizacji działalności konserwatorskiej jest renowacja tekstyliów posiadających wpis do rejestru zabytków finansowanych ze środków zewnętrznych oraz obiektów stanowiących zlecenie klientów indywidualnych.

W pracowni duży nacisk kładziony jest na badania naukowe i dokumentację procesu prac konserwatorskich gdzie rejestrowane są informacje na temat historii obiektu, techniki wykonania, technologii produkcji, przemian stylowych zachodzących we wzornictwie i hafciarstwie epoki czy stanu zachowania.


Na terenie jednostki prowadzone są wybrane wykłady z dziejów tkanin zabytkowych, ochrony zbiorów i prewencji konserwatorskiej.

W pracowni realizowane są projekty finansowane ze środków zewnętrznych oraz na zlecenie klientów indywidualnych.